Vé đã được bán hết. Hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện sắp tới.