TopDev Expert Network - Gói 06 Tháng

    Vé đã được bán hết. Hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện sắp tới.
Event Details

TopDev Expert Network - Thực hành với chuyên gia

Mạng lưới huấn luyện lập trình viên TopDev – TopDev Expert Network là một mạng lưới mà ở đó, các công ty thành viên của mạng lưới sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện các lập trình viên đến từ bên ngoài.

Các công ty này với lợi thế sẵn có về chuyên gia (Senior/Expert), môi trường làm việc chuyên nghiệp và các sản phẩm thực tiễn sẽ giúp các lập trình viên có được một môi trường hoàn hảo để hoàn thiện các kỹ năng còn thiếu, nâng cao năng lực chuyên môn và đáp ứng tốt các yêu cầu tuyển dụng của chính công ty cũng như của các nhà tuyển dụng khác trên thị trường.

Trở thành thành viên của TopDev Expert Network để tiếp cận với số lượng khoá học thực tiễn không giới hạn và giao lưu, học hỏi trực tiếp từ các Expert/Senior - những người thầy mà bạn sẽ không tìm được ở bất kỳ nơi nào khác.

Đăng ký thành viên ngay hôm nay và tham gia không giới hạn các khoá học từ các công ty nhận huấn luyện trong mạng lưới TopDev Expert Network. 03 gói đăng ký thành viên:

Gói 03 tháng - tham gia không giới hạn các khoá học trong vòng 03 tháng
Gói 06 tháng - tham gia không giới hạn các khoá học trong vòng 06 tháng
Gói 12 tháng - tham gia không giới hạn các khoá học trong vòng 12 tháng

Lưu ý: Sau khi nhận được thanh toán, TopDev sẽ liên hệ trực tiếp và làm việc với từng bạn chi tiết về việc đăng ký và sắp xếp thời gian biểu cho các buổi học trong quá trình.

Liên hệ hỗ trợ: Mr. Bình - binh@applancer.net - 0904 392 888

Hồ Chí Minh
Lúc 23:30 Thứ hai ngày 31/12/2018
Hà Nội
Lúc 23:30 Thứ hai ngày 31/12/2018