[Video] Toàn cảnh tối ưu front-end để website load dưới 5 giây

  Vé đã được bán hết. Hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện sắp tới.
Event Details

[Online Video. Bạn có thể xem bất kỳ lúc nào và ở đâu]

TỐI ƯU FRONT-END ĐỂ WEB CỦA BẠN LOAD DƯỚI 5 GIÂY

Trong bài toán "Làm sao để user không phải chờ quá 5 giây để load trang?", tất nhiên các kỹ sư cần phải tối ưu rất nhiều thứ bao gồm kiến trúc hệ thống, phân tải, database... nhưng vì sao chúng tôi chỉ đề cập đến front-end?

Bởi vì khi front-end không được tối ưu, bất chấp back-end của bạn có mạnh mẽ cỡ nào, hoặc hệ thống của bạn chỉ có một, hay vài user truy cập họ vẫn phải chờ quá 5 giây để load trang

Với thời lượng 3 giờ đồng hồ cho phép bạn tiếp cận lượng kiến thức đủ sâu để tối ưu front-end, là khâu cần tối ưu đầu tiên trong quá trình xây dựng một website, vốn phải đủ nhanh với 1 user trước khi nghĩ đến phục vụ hàng triệu user

Cùng điểm qua mục lục của video(Diễn gải trình bày bằng tiếng Việt)

 • 1. How to make your web apps load fast [page 3]
  2. Common Advices [page 6]
  3. Why? [page 7]
  4. What happen from entering URL on address bar to full rendered page [page 8]
  5. Advices for Initial Connection & TTFB [page 14]
  6. Advices for Content Download [page 16]
  7. Critical Rendering Path [page 17]
  8. Advices for Critical Rendering Path [page 19]
  9. Having done all of above will guarantee fast page render under 2 seconds. [page 20]
  10. How about SPA? [page 21]
  11. Common performance problems with SPA [page 23]
  12. User-centric performance metrics [page 24]
  13. SPA page speed optimization target [page 25]
  14. SPA Optimization Rules of Thumb [page 26]
  15. What is common among Angular, React, Vue? [page 27]
  16. Minify JS on production [page 30]
  17. Shared Bundle [page 32]
  18. Code Splitting [page 36]
  19. Tree Shaking [page 38]
  20. Webpack Bundle Analyzer [page 39]
  21. Common tree shaking-ready techniques [page 41]
  22. Preload and prefetch [page 44]
  23. Wow, that's a lot! But, there's more! [page 46]
  24. What is Universal JS Applications [page 48]
  25. How do we audit our optimization effort? [page 51]
  26. What we discussed was only part of Front End Optimization [page 54]
  27. The whole picture: The RAIL model [page 54]
  28. Q&A [page 54]

Cùng rất nhiều thông tin bổ ích và trao đổi bên cạnh slide trình bày, hãy theo dõi toàn bộ nội dung của buổi tech meetup

Xem Video online ngay sau khi thanh toán. Thời gian kết thúc ưu đãi:
Lúc 10:45 Thứ sáu ngày 30/11/2018
Xem Video online ngay sau khi thanh toán. Thời gian kết thúc ưu đãi:
Lúc 10:29 Thứ sáu ngày 30/11/2018